Sök
Låt oss hjälpa dig att göra dina affärer mer effektiva, säkra och lönsamma!

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges och Eskilstunas ledande företag inom revision och rådgivning. I tjänsteutbudet ingår revision, redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning.
 
Vi använder vårt nätverk, vår erfarenhet, vår branschkunskap och vårt affärskunnande för att bygga förtroende och skapa mervärde för våra kunder
- det kallar vi Connected Thinking.
 
Henrik Bergquist är auktoriserad revisor och affärsinriktad rådgivare här i Eskilstuna med inriktning på ägarledda företag.
Besöksadress
Drottninggatan 4
Eskilstuna
 
Kontaktinformation
Henrik Bergquist
016-15 38 59
0709-29 25 16
Postadress
Drottninggatan 4
632 20 Eskilstuna

Internet
www.pwc.com/se