Sök
Vad är BNI?
En gång i veckan träffas företagare världen över för att ge varandra referenser till nya kunder och uppdrag. Man tillhör vitt skilda branscher och utnyttjar nätverket för att göra fler affärer. Här i Sverige finns BNI-team från Luleå i norr till Malmö i söder.

BNI - ett lyckat koncept
BNI (Business Network International) är en professionell nätverksorganisation vars program har utarbetats under mer än 20 år. Organisationen startades i USA av Dr Ivan R. Misner, som har doktorerat inom ämnet affärer genom nätverk. Han är även grundare av BNI:s marknadsföringsprogram, som bygger på ett strukturerat och målinriktat arbetssätt med syftet att ge medlemmarna nya kunder genom personliga referenser, även kallat ”mun-till-mun” marknadsföring. Konceptet har visat sig mycket lyckat – en del medlemmar har fått upp till 50 nya kunder under de två första åren..

92.000 medlemmar  i 36 länder
Sedan BNI startades 1985, har konceptet blivit vida känt och organisationen växt. BNI hade vid årsskiftet 2006-2007 över 92.000 medlemmar som bildat mer än 4.600 affärsteam. Organisationen finns över hela världen; t ex  Storbritannien, Irland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Australien, Nya Zeeland, Israel, USA, Kanada, Taiwan, Sydafrika, Japan.
 
Läs mer om BNI-konceptet på: www.bni.nu
Nyheter
2008-11-06
Ny medlem!
Springschasens budbil har blivit medlem!
2008-04-15
Show your business tour!
Vår första "Show your business tour" går av stapeln torsdagen den 17 april. Syftet är att vi ska lära känna varandra bättre och lättare sätta oss in i varandras möjligheter att bidra med olika saker genom våra yrkesroller.

2008-03-19
Vi välkomnar tre nya medlemmar!
Chris Edlund från Gardinbussen, Kent Erikstedt från Erikstedts kakel och Lena Granberg från Lena & Lena marknadskommunikation är nya medlemmar i teamet.
2008-01-29
Ännu en ny medlem
Vi hälsar Maja Johansson från Hint Rumsligheter välkommen till vårt affärsteam.